Thầy giáo Đỗ Bá Đạt - BTCB - Hiệu trưởng Ông Nguyễn Văn Nhân - Bí thư Đảng ủy Trao thưởng Học sinh xuất sắc Trao thưởng học sinh Đồng chí Nguyễn Văn Xuyến- BT Đoàn xã trao quà cho HS nghèo ...